Leden info

Lidmaatschap

Het inschrijfgeld is € 5,00 en het lidmaatschap duurt minimaal een half jaar.  Zonder opzegging wordt het lidmaatschap telkens automatisch voor zes maanden verlengd. De contributie wordt maandelijks, aan het einde van de maand, per automatische incasso geïncasseerd. De jaarcontributie is vastgesteld op basis van alle kosten aan zaalhuur, personeelskosten, onderhoud, verzekeringen ed. De jaarcontributie wordt vervolgens over 12 maanden verspreid geïnd. Dit houdt in dat men de contributie steeds met zes maanden (feb t/m juli en augustus t/m jan) moet worden voldaan. Zo wordt gewaarborgd dat alle kosten het hele jaar door kunnen worden betaald.

Opzeggen dient vóór respectievelijk 1 januari of 1 juli schriftelijk te gebeuren bij de penningmeester.

​Een contributie stop is in principe niet mogelijk. Slechts in bijzondere gevallen zoals verhuizing of voor het behalen van zwemdiploma A is een contributie stop mogelijk. Bij langdurige blessure wordt een aangepast trainingsschema opgesteld. De uiteindelijke beslissing voor het toekennen van een contributie stop ligt bij het dagelijks bestuur.

Lessen

De lessen worden conform het lesrooster gegeven, tenzij anders door de docent aangegeven of door ziekte of andere omstandigheden waar GVV vooraf geen rekening mee heeft gehouden of heeft kunnen houden. Alle wijzigingen op het rooster zullen op de website/ homepagina onder het kopje NIEUWS, via de mail en via facebook/ twitter bekend gemaakt worden.                                      

Veiligheid

GVV streeft voortduren naar een zo veilig mogelijke trainingsomgeving. In verband met striktere eisen aan gymtoestellen zijn een aantal toestellen aangepast. Zo heeft GVV al diverse ergonomische en methodische toestellen aangeschaft. Door het creëren van een eigen gymsportcentrum, waar we permanent onze toestellen kunnen laten staan, hebben we eveneens de mogelijkheid tot het maken van valkuilen, welke ook bijdragen aan een veiliger en meer verantwoord trainingsklimaat.

 

Tribunebeleid

GVV hanteert een tribunebeleid, wat inhoudt dat er tijdens de trainingen geen publiek in de zaal mag plaatsnemen. 

 

In het Gymsportcentrum is ook geen gelegenheid om als publiek in de zaal plaats te nemen. Ter compensatie is er een camera geplaatst in het gymsportcentrum, zodat in de aanwezige kantine live met de trainingen meegekeken kan worden. Tevens zal de jeugdcommissie enkele kijkdagen inlassen, waardoor belangstellenden bij  wijze van uitzondering kunnen plaatsnemen in de turnhal.

Bovengenoemde tribunebeleid is naar aanleiding van de onderstaande punten ontstaan:

We hebben gezien dat kinderen afgeleid worden als er ouders in de zaal aanwezig zijn. De kinderen kijken voortdurend of papa of mama hun wel gezien hebben. Zij zijn daardoor niet geconcentreerd. Daarnaast hebben kinderen behoefte aan duidelijkheid. Tijdens de lessen is de aanwezige leiding verantwoordelijk voor de kinderen en niet de ouders. Het gebeurt nog te vaak dat kinderen, als ze pijn of even geen zin hebben, naar de ouders op de tribunes rennen. Het omgaan met dit soort situaties, het troosten van onze kinderen behoort tijdens de lessen onze leiding toe. Ook deze onduidelijkheid zorgt voor concentratieverlies bij onze kinderen. Ze moeten weten waar ze aan toe zijn. Tevens werkt dit gezagsondermijnend voor de leiding.

 

Sieraden:

Het dragen van sieraden tijdens de lessen is niet toegestaan. Dus geen armbandjes, oorbellen, kettinkjes, enkelbandjes, ringen enz.

 

Haardracht:

Het haar moet bij iedere les netjes in een staart, vlecht, knot of anderzijds opgebonden worden, geen loshangend haar.

Hygiëne

GVV heeft hygiëne hoog in het vaandel staan. Wij verwachten dat ieder lid schoon en fris op de training verschijnt. Gebeurt dit niet, dan staat het de leiding vrij om het lid naar de kleedkamer of naar huis te sturen om zich op te frissen.

Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging kunt u HIER vinden.

Bondscontributie

Onze vereniging is lid van de KNGU. Hiervoor zijn we bondscontributie verschuldigd. Dit bedrag wordt jaarlijks door de KNGU vastgesteld en wordt per incasso geïnd. Ook voor leden die halverwege het seizoen lid worden, is bondscontributie verschuldigd.

© 2019 Gymnastiek Vereniging Veenwouden - website by MK

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now