Peuter- en Kleutergym

Een aanbod van Gymnastiekvereniging Veenwouden dat speciaal is bedoeld voor de peuter van 2½ tot 4 jaar. De kinderen krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden, waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen. 

Gymles en opvoeding 
De gymles kan worden gezien als een schakel in de opvoeding die niet mag ontbreken. Uw kind leert tijdens de les onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen, leert de peuter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. Daar komen dan ook nog andere dingen bij, zoals het zingen in een kring. Samen bewegen zal het contact tussen u en uw kind alleen maar verstevigen en het kind meer zelfvertrouwen geven. 

 

Lessen en Beweegdiploma

Tijdens de lessen wordt eveneens aandacht besteed aan de beangrijkste basisvormen van bewegen. Indien uw kind deze basisvaardigheden beheerst, kan uw kind opgaan voor Beweegdiploma 1. Dit is het "zwemdiploma" voor de basismotorieke vaardigheden. U krijgt hierover dan vooraf bericht. 

 

Beweegdiploma

Waarom het Beweegdiploma

Het beweegdiploma is bestemd voor kinderen van 2-6 jaar. In tegenstelling tot het zwemdiploma, dat al jarenlang bestaat en bijna als vanzelfsprekend tot de opvoeding behoort, is het Beweegdiploma nog niet zo ingeburgerd. Goed leren bewegen is heel belangrijk voor de motorische ontwikkeling van het kind. Omdat de lessen in groepsverband plaatsvinden draagt het Beweegdilpoma ook bij aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

 

Wanneer een kind goed leert vallen, lopen, springen en balanceren, zal het in de toekomst zijn vruchten afwerpen. Deze vaardigheden komen o.a. goed van pas in het verkeer, wanneer er snel en veilig een drukke straat moet worden overgestoken. Het klinkt misschien vreemd, maar wanneer een kind goed leert vallen kan dat in de toekomst sportblessures voorkomen.

 

Er zijn twee Beweegdiploma's die gehaald kunnen worden in de leeftijdsperiode 2-6 jaar. Wanneer een kind start en hoe lang het duurt, verschilt per individu maar normaal gesproken zijn er 10 tot 20 lessen voor nodig. In deze leeftijdsfase van het kind komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels en spieren naar de hersenen en omgekeerd neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Omdat een goed motorisch fundament van sterke invloed is op de lichamelijke en geestelijke gesteldheid, is het moment hier extra aandacht aan te besteden. 

Nijntje, ambassadeur van het Beweegdiploma

Goed leren bewegen is niet alleen belangrijk, het is ook leuk! Nijntje is gek op bewegen: wanneer zij met haar vriendinnetjes naar school loopt of spelletjes doet. Daarom is zij ambassadeur geworden van het beweegdiploma. Als rolmodel loopt Nijntje op deze manier heel veel kinderen te stimuleren een gezonde levenswijze te ontwikkelen en bewegen vooral leuk te vinden!

Lessen

De lessen worden gegeven in cycli van 20 lessen volgens de landelijke professionele lesmethode (ongeveer een halfjaar) en een kind kan meerdere cycli volgen. De leiding toetst binnen haar les aan het einde van een cyclus welke kinderen de oefenstof beheersen om te kunnen 'afgymmen'. Dan volgt een plechtige afgymles, waarna de kinderen een officieel Beweegdiploma ontvangen. Peuters kunnen vervolgens voor het tweede en laatste beweegdiploma doorgaan, zoals bij het zwemmen ook een diploma B volgt.

Welke basisvormen van bewegen komen aan de orde?

- Rollen om de lengte-as

- Schommelen

- Balanceren

- Kruipen

- Springen

- Hinkelen

- Glijden

- Klauteren 

- Touw zwaaien

- Bal rollen

- Mikken, gooien, vangen

© 2019 Gymnastiek Vereniging Veenwouden - website by MK

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now